JA slide show
 

O autorce

Publikacje
Kontakt

Multimedia

Films
Songs
GalleryLogowanieGocimy

Naszą witrynę przegląda teraz 45 gości 
Witam
Image

Witam wszystkich na stronie poświęconej nauce języka angielskiego i zapraszam do surfowania po jej zasobach.

Tutaj znajdziecie porady językowe i zachętę do nauki angielskiego przy użyciu komputera, co w dzisiejszych czasach stało się już właściwie koniecznościa. Jest to CALL (Computer Assisted Language Learning) czyli nauka j�zyka wspomagana komputerem. Strona wci�� si� rozbudowuje i tak b�dzie ca�y czas, gdy� j�zyk obcy jest ?�ywym organizmem?, kt�ry nieustannie ewoluuje. Dlatego wci�� b�dzie przybywa�o materia��w dotycz�cych samego j�zyka angielskiego ale r�wnie� i kultury (czy te� kultur) z nim zwi�zanych. Zach�cam do zg��biania wiedzy i czekam na uwagi co do strony, mo�liwo�ci jej ulepszenia i wszelkie komentarze. Na wszystkie (podpisane imieniem i nazwiskiem)ch�tnie odpowiem. Je�eli kto� ma jakie� ciekawe autorskie zdj�cia, filmy czy te� materia�y pisane a chcia�by je tu opublikowa� ? serdecznie zapraszam i prosz� o przes�anie na adres mailowy.

Welcome

Welcome everybody on the website devoted to English Language Learning. I would like to invite you to surf its contents. Here you will find some advice concerning ELL and encouragement to learn English with the use of the computer (CALL - Computer Assisted Language Learning), which has become a necessity nowadays. The website is still developing and it will be the case probably all the time as a language is a ?living body? that is continually evolving. Therefore there will still be some new materials added. The articles will refer to the language itself, but also to the culture/cultures connected with it. I would like to encourage you to extend your knowledge and waiting for some remarks concerning the website, the possibility of its improvement and all other comments. If you have some nice photographs or texts and would like to publish them here ? feel invited and send them to my email address.

First Aid Kit

Image
Image


FOR THE ESSENSIALS OF ENGLISH PHONETICS:

http://www.onestopenglish.com/upload/public/attachments/37/osephonemicchart.swf

moodle

Dear Student
Love me.

Yours,

English